ആറാട്ടുഘോഷയാത്ര ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍

April 12, 2012 കേരളം,ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന ശ്രീരാമനവമി മഹോത്സവത്തിനു സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആറാട്ടുഘോഷയാത്ര ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍

ആറാട്ടുഘോഷയാത്ര പണിമൂലദേവീക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം