കിടങ്ങൂര്‍ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം

July 22, 2012 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

അങ്കമാലി: കിടങ്ങൂര്‍ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില്‍  ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം 22 മുതല്‍ 29 വരെനടക്കും. മൂത്തേടം വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരിയാണ് യജ്ഞാചാര്യന്‍.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍