കലവറയുടെ ഉദ്ഘാടനം

July 30, 2012 കേരളം

സംസ്ഥാന നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കാരോട് ആരംഭിച്ച കലവറയുടെ ഉദ്ഘാടനം ധനകാര്യ-ഭവന നിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം.മാണി നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം