ജില്ലാ തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ കലോത്സവം മന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുന്നു

August 5, 2012 കേരളം

അട്ടക്കുളങ്ങര ഹൈസ്‌കൂളില്‍ നടക്കുന്ന ജില്ലാ തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ കലോത്സവം മന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം