ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച പഞ്ചാബി കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് ടൂറിസം മന്ത്രി എ.പി.അനില്‍കുമാര്‍ ഉപഹാരം നല്‍കുന്നു

September 2, 2012 കേരളം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം