ജനറല്‍ ആശുപത്രി വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനാ യോഗത്തില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ സംസാരിക്കുന്നു.

September 3, 2012 കേരളം

ജനറല്‍ ആശുപത്രി വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ആശുപത്രി ആഡിറ്റോറിയത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന ആലോചനാ യോഗത്തില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ സംസാരിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം