ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിദ്യാരംഭം രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ തുടങ്ങി

September 17, 2012 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാല്‍ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ  വിദ്യാരംഭം ഒക്‌ടോബര്‍ 24ന് നടക്കും. വിദ്യാരംഭത്തിനുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ 17 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍