ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി ജയന്തിദിനത്തില്‍ ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന ലക്ഷാര്‍ച്ചന

October 9, 2012 കേരളം

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 77-ാം  ജയന്തി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജയന്തി ദിനത്തില്‍ ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന ലക്ഷാര്‍ച്ചന.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം