തിരുവനന്തപുരം പ്രസ്‌ക്ലബും എസ്‌യുടി ആശുപത്രിയും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്

October 13, 2012 കേരളം

തിരുവനന്തപുരം പ്രസ്‌ക്ലബ് അംഗങ്ങള്‍ക്കും കുടുബത്തിനും വേണ്ടി പ്രസ്‌ക്ലബും എസ് യുടി ഗ്രൂപ്പ് ആശുപത്രിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്. നേത്രരോഗങ്ങള്‍ക്കും ഹൃദയസംബന്ധമായതും അസ്ഥിസംബന്ധമായതുമായ രോഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള വിവിധ പരിശോധനകള്‍ ക്യാമ്പില്‍ നടന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം