റവന്യൂ, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് ഡിസാസ്റര്‍ മാനേജ്മെന്റും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും എന്‍.സി.സി.യും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തിയ റാലി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ.എന്‍.സതീഷ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു.

October 12, 2012 കേരളം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം