മഹാനവമി-വിജയദശമി ദിവസങ്ങളില്‍ പൂജയ്ക്കുവേണ്ടി വില്‍പ്പനയ്‌ക്കെത്തിയ കരിമ്പിന്‍ തണ്ടുകള്‍ ; അനന്തപുരിയിലെ ചാല കമ്പോളത്തില്‍ നിന്നൊരു കാഴ്ച.

October 22, 2012 കേരളം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം