തിരുവനന്തപുരത്തെ അനന്തന്‍കാട് ശ്രീനാഗരാജ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ബ്രഹ്മശ്രീ എന്‍ .എന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ എമ്പ്രാന്റെ മുഖ്യകാര്‍മികത്വത്തില്‍ വിദ്യാരംഭത്തിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിയ നവരാത്രി കൊലു പൂജാമണ്ഡപം.

October 21, 2012 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരത്തെ അനന്തന്‍കാട് ശ്രീനാഗരാജ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ബ്രഹ്മശ്രീ എന്‍ .എന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ എമ്പ്രാന്റെ മുഖ്യകാര്‍മികത്വത്തില്‍ വിദ്യാരംഭത്തിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിയ നവരാത്രി കൊലു പൂജാമണ്ഡപം. ഫോട്ടോ: ലാല്‍ജിത്.ടി.കെ

 

 

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍