സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍മാരുടെ അവലോകനയോഗത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ-സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ്ജേക്കബ് സംസാരിക്കുന്നു

November 8, 2012 കേരളം

ജില്ലാ-താലൂക്കുതല സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ നടന്ന അവലോകനയോഗത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് സംസാരിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം