അക്ഷരമുറ്റം ശുചിത്വമുറ്റം പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്

November 20, 2012 കേരളം

അക്ഷരമുറ്റം ശുചിത്വമുറ്റം പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പുന്നമൂട് ഗവ. മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം