കോടി സൂര്യ പ്രഭയില്‍ : ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന സഹസ്രദീപ ദര്‍ശനം

November 25, 2012 കേരളം

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ മഹാസമാധി ദിനത്തില്‍ ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന സഹസ്രദീപ ദര്‍ശനം.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം