മെമു ട്രെയിന്‍ പേട്ടയിലെത്തിയപ്പോള്‍ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയവരെ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ഡോ.ശശി തരൂര്‍ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു

December 2, 2012 കേരളം

കൊല്ലം-നാഗര്‍കോവില്‍ പാതയില്‍ പുതുതായി അനുവദിച്ച മെമു ട്രെയിന്‍ പേട്ടയിലെത്തിയപ്പോള്‍ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയവരെ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ഡോ.ശശി തരൂര്‍ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം