ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ദ്വിദിന ശില്‍പശാല ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജോസ് സിറിയക് ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

December 7, 2012 കേരളം

കോവളത്തെ ഹോട്ടല്‍ ഉദയ സമുദ്രയില്‍ നടന്ന ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ദ്വിദിന ശില്‍പശാല ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജോസ് സിറിയക് ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം