ഐ.ടി. മിഷന്റെ ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതിക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം

December 11, 2012 മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍

തിരുവനന്തപുരം: ഇ-ഗവേണന്‍സ് രംഗത്തെ മികവിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സി.എസ്.ഐ.ഇ-നിഹിലന്റ് ദേശീയ പുരസ്കാരം 2012, സംസ്ഥാന ഐ.ടി. മിഷന്‍ നടപ്പിലാക്കിയ ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതിയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ കെ.പി. നൌഫല്‍ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.

വിവിധ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇതര സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സൌകര്യപ്രദമായി വീടിനടുത്തുള്ള പൊതുജനസേവന (അക്ഷയ) കേന്ദ്രങ്ങള്‍വഴി ഓണ്‍ലൈനായി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതി. പ്രാരംഭഘട്ടമായി ദേശീയതലത്തില്‍ 51 ജില്ലകളില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതി കേരളത്തില്‍ കണ്ണൂര്‍, പാലക്കാട് ജില്ലകളില്‍ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍