‘ആര്‍ഭാടരഹിത വിവാഹം’ എന്നവിഷയത്തില്‍ കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനതല സെമിനാറില്‍ ധനകാര്യ,നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എം. മാണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുന്നു.

December 14, 2012 കേരളം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം