നിയമാനുസൃതമായ വേതനം നല്‍കാത്ത ആശുപത്രികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ റദ്ദാക്കാം

December 21, 2012 കേരളം

തിരുവനന്തപുരം: നഴ്സുമാര്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ വേതനം നല്‍കാത്ത ആശുപത്രികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ റദ്ദാക്കണമെന്ന് നിയമസഭാ സമിതി. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ നഴ്സുമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ നിയോഗിച്ച ജോസഫ് വാഴയ്ക്കന്‍ എംഎല്‍എ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയത്.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ 5 വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടത്താന്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യണമെന്നും  റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാര്‍ക്കെതിരേയുള്ള ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിയമനിര്‍മാണം നടത്തണമെന്നും സമിതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം