ശ്രീരാമരാമജയ സീതാഭിരാമജയ

January 8, 2013 സനാതനം

ശ്രീരാമായണ നവാഹയജ്ഞം (പാദം1)
രചന: ഡോ.പൂജപ്പുര കൃഷ്ണന്‍നായര്‍
ആലാപനം: വട്ടപ്പാറ സോമശേഖരന്‍നായരും സംഘവും

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - സനാതനം