ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ നടന്ന സംഗീതാര്‍ച്ചന

January 10, 2013 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

Sangeetharchanaബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദ ജയന്തി ദിനത്തില്‍ ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ ഗുരുപാദ സമാധിമണ്ഡപത്തിനു മുന്നില്‍ പയ്യന്നൂര്‍ മഹേന്ദ്രന്‍ സംഗീതാര്‍ച്ചന നടത്തിയപ്പോള്‍ . വയലിന്‍ : വര്‍ക്കല കണ്ണന്‍ , മൃദംഗം: കൃഷ്ണകുമാര്‍ .

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍