മനം കുളിര്‍ക്കുന്ന പൊങ്കാല പുണ്യം

February 26, 2013 കേരളം

പൊങ്കാല സമര്‍പ്പണത്തിനായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുമുന്നില്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങള്‍

പൊങ്കാല സമര്‍പ്പണത്തിനായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുമുന്നില്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങള്‍

pulimoodu-kallamman devi temple3_

പൊങ്കാല സമര്‍പ്പണത്തിനുശേഷം മടക്കയാത്ര.

പൊങ്കാല സമര്‍പ്പണത്തിനുശേഷം മടക്കയാത്ര.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം