ജ്യോതിര്‍ലിംഗങ്ങളുടെ ദര്‍ശനപുണ്യം

March 7, 2013 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരം: പ്രജാപിതാ ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിശ്വ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന 12 ജ്യോതിര്‍ലിംഗങ്ങളുടെ അത്യപൂര്‍വദര്‍ശം കിഴക്കേകോട്ട പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനിയില്‍ മാര്‍ച്ച് 7 മുതല്‍ 12 വരെ നടക്കും.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍