പത്താംകല്ല്-മുളമുക്ക് പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി നിര്‍വഹിക്കുന്നു

March 16, 2013 കേരളം

prd-16-3-2013നെടുമങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പത്താംകല്ല്-മുളമുക്ക് പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.കെ.ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം