കൊച്ചിയിലെ നേവല്‍ എയര്‍സ്‌റ്റേഷനായ ഐഎന്‍എസ് ഗരുഡയില്‍ രാഷ്ട്രപതി പ്രണാബ് മുഖര്‍ജിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍

March 16, 2013 കേരളം

PRD-11കൊച്ചിയിലെ നേവല്‍ എയര്‍സ്‌റ്റേഷനായ ഐഎന്‍എസ് ഗരുഡയില്‍ രാഷ്ട്രപതി പ്രണാബ് മുഖര്‍ജിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍ .

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം