എസ്.എ.ടി ആശുപത്രിദിനാഘോഷവും വിവിധ വികസനപദ്ധതികളുടെ നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനവും ആരോഗ്യമന്ത്രി വി.എസ്.ശിവകുമാര്‍ ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

March 22, 2013 കേരളം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം