ശ്രീരാമരഥത്തിന് കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ ലഭിച്ച സ്വീകരണത്തില്‍ നിന്ന്

March 29, 2013 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

Photo7-sliderകാസര്‍ഗോഡ്  ഉപ്പള ശ്രീനിത്യാനന്ദ യോഗാശ്രമത്തില്‍ ശ്രീശ്രീയോഗാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍  ശ്രീരാമരഥത്തിന് വരവേല്‍പ്പ് നല്‍കിയപ്പോള്‍.

കാസര്‍ഗോഡ് രാമനഗരം ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തില്‍ രഥത്തിന് നല്‍കിയ സ്വീകരണം

കാസര്‍ഗോഡ് രാമനഗരം ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തില്‍ രഥത്തിന് നല്‍കിയ സ്വീകരണം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍