ശ്രീരാമരഥത്തിന് കണ്ണൂരിലെ അഴിക്കോടില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണം

March 29, 2013 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

Rm1-sliderശ്രീരാമരഥത്തിന് കണ്ണൂരിലെ അഴിക്കോടില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണവേളയില്‍ ദിനേഷ് മാവുങ്കാല്‍ (ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ മുഖ്യ സംഘാടകന്‍) സംസാരിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍