ശ്രീരാമനവമിദിനത്തില്‍ നടന്ന പാദുകസമര്‍പ്പണ ശോഭായാത്ര

April 19, 2013 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

Photo-paduka samarpanam-pb-sliderശ്രീരാമനവമി ദിനത്തില്‍ കിഴക്കേകോട്ട അഭേദാശ്രമത്തില്‍ നിന്നും ആരംഭിച്ച പാദുകസമര്‍പ്പണ ശോഭായാത്ര പാളയം ഹനുമത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍