‘വികസനത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്ചകള്‍’ മ്യൂസിയത്ത് എത്തിയപ്പോള്‍

May 19, 2013 മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍

prd-19-5-2013
മന്ത്രിസഭയുടെ രണ്ടാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ – പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പ് ഒരുക്കിയ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ പ്രദര്‍ശനം ‘വികസനത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്ചകള്‍’ മ്യൂസിയത്ത് എത്തിയപ്പോള്‍.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍