ഗുരുനാഥന്‌ സഹസ്രകോടി പ്രണാമങ്ങള്‍

November 23, 2010 കേരളം,ദേശീയം,മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍,രാഷ്ട്രാന്തരീയം

നമ്മുടെ കര്‍മപഥങ്ങളിലെല്ലാം അഭൗമജ്യോതിസ്സായി തെളിയുന്ന സ്വാമിജിയുടെ പദകമലങ്ങളില്‍ പൂജാപുഷ്‌പങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌,
– പുണ്യഭൂമി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം