ദേവസ്വം അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് : വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

May 30, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

കോട്ടയം: തിരുവിതാംകൂര്‍ കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകളിലേക്ക് ഓരോ അംഗങ്ങളെ വീതവും മലബാര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ രണ്ടംഗങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുളള അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഐ. ആന്‍ഡ് പി.ആര്‍.ഡി. പ്രസ് റിലീസ് വിഭാഗത്തിലും www.prd.kerala.gov.inവോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍