ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ നാലാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികാചരണം

November 26, 2010 കേരളം,ദേശീയം,മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍,രാഷ്ട്രാന്തരീയം

24ന്‌ ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിലെ ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ (സമാധിമണ്‌ഡപം) നടന്ന മഹാസമാധിപൂജ ശ്രീമദ്‌ സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി നിര്‍വഹിക്കുന്നു.


കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം