അംബേദ്ക്കര്‍ഭവന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

June 5, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

PRD-2--5-6-2013മണ്ണന്തലയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പഠന-ഗവേഷണ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്റര്‍ സമുച്ചയമായ അംബേദ്ക്കര്‍ഭവന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍