ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഇല്ല

June 7, 2013 കേരളം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഇല്ല. മന്ത്രി ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കാലവര്‍ഷം ഇത്തവണ നേരത്തെ എത്തിയതുകൊണ്ടും ആവശ്യത്തിനു മഴ ലഭിച്ചതിനാലുമാണ് ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഒഴിവാക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം