ആറ്റിങ്ങലില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പുതിയ കോടതി സമുച്ചയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തില്‍ ബി.രാധാകൃഷ്ണന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

June 22, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

attingal court building fl

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍