കേരള മോണോറയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാറില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഓഫീസ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

July 2, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

PRD-2-7-2013

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍