വനിതാകമ്മീഷന്‍ മെഗാഅദാലത്ത് കേരള വനിതാകമ്മീഷന്‍

July 6, 2013 കേരളം

തിരുവനന്തപുരം: ജൂലൈ 9, 10 തീയതികളില്‍ രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ മെഗാഅദാലത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.  നിലവിലുളള പരാതികളില്‍ തെളിവെടുക്കുകയും പുതിയ പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം