യോഗാഭ്യാസപാഠങ്ങള്‍ – 22

July 28, 2013 സനാതനം

യോഗാചാര്യ എന്‍. വിജയരാഘവന്‍
ജാനുചാലനം
നിവര്‍ന്നു നില്‍ക്കുക. കാലുകള്‍ മൂന്നോ നാലോ അടി അകലത്തില്‍ വിട്ടുവെക്കുക. നോട്ടം നേരെയായിരിക്കട്ടെ. ഇനി ശ്വാസം പതുക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുകൈകളും ചുമലിന് സമാന്തരമായി ഉയര്‍ത്തണം.

slider-yoga-januchalanamശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലതുഭാത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇരുകൈകളും വലതു കാല്‍തുടയില്‍ വെച്ച് വലതു കാല്‍മുട്ടുമടക്കി ഇടതുകാല്‍ നീട്ടിവച്ച് വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുക. മുകളിലേക്ക് നോക്കുക. ശരീരം സ്വല്പം പുറകുവശത്തേക്കു വളച്ച് നില്‍ക്കുക. ഇത്രയുമായാല്‍ സാധാരണ ശ്വാസഗതിയില്‍ അല്‍പസമയം നില്‍ക്കുക. ഇനി ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നിവര്‍ന്ന് നില്‍ക്കണം. കൈകള്‍ ചുമലിന് സമാന്തരമായിരിക്ക്‌ടെ അടുത്തതായി ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിയണം. ഇടതു തുടയില്‍ കൈകള്‍ പതിച്ചു വെക്കുക. ഇടതുകാള്‍ മുട്ടു മടക്കുക. വലതു കാല്‍മുട്ട് നീട്ടിവച്ച് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മേലോട്ടുനോക്കുക. ഈ രീതിയില്‍ ഓരോവശത്തേക്കും 5 തവണ വീതം ഇടവിട്ട് ആവര്‍ത്തിക്കുക. അതിനുശേഷം കാലുകള്‍ ചേര്‍ത്തുവെച്ച് കൈകള്‍ അയച്ചിട്ട് മുട്ടുകളുടെ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കണ്ണുകള്‍ അടച്ചുകൊണ്ട് നില്‍ക്കുക.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - സനാതനം