പൊതുജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി: വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ യോഗത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ദിനേശ് ശര്‍മ്മ സംസാരിക്കുന്നു

August 1, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

PRD-1-8-2013മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്ന വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ യോഗത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ദിനേശ് ശര്‍മ്മ സംസാരിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍