മലയിന്‍കീഴില്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫെഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആരംഭിച്ച ഓണം സഹകരണവിപണി ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ എന്‍.ശക്തന്‍ ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

August 14, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

sakthan-1

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍