സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്റെ ഏഴാംതരം തുല്യതാപരീക്ഷയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അന്‍സജിതാ റസല്‍ ചോദ്യപേപ്പര്‍ നല്‍കി നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

August 17, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

saksharatha

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍