മലങ്കര ഡാം തുറുവിടും

August 26, 2013 മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍

കൊച്ചി: കൊച്ചി: മലങ്കര ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെ’് ആഗസ്ത് 26 മുതല്‍ ഏതു സമയത്തും ഡാം തുറു വിടുതാണ്. ഡാമിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്തും, തൊടുപുഴയാറിന്റെയും, മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെയും ഇരു കരകളിലും താമസിക്കുവര്‍ ജാഗ്രതപാലിക്കണമെ് ജില്ല കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍