ഗണേശോത്സവത്തിന്‍റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന നിമ‍ജ്ജന ഘോഷയാത്രയില്‍ നിന്ന്

September 10, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

Gsm-slider-1-pb

ഗണേശോത്സവട്രസ്റ്റിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന ഗണോശോത്സവ നിമജ്ജനഘോഷയാത്രയില്‍ തിരുവനന്തപുരം എംജി റോഡില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം.

 

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍