സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി ജയന്തിദിനത്തില്‍ ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന പ്രണവോത്സവം നാമഘോഷലഹരി

September 29, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

swamiji-4-jayanthi day-2013-pb

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി ജയന്തിദിനത്തില്‍ ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രണവം സേവാസമിതി, വിലങ്ങറ അവതരിപ്പിച്ച പ്രണവോത്സവം നാമഘോഷലഹരി.

 

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍