സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി ജയന്തി സമ്മേളനം – 2013

September 30, 2013 സനാതനം

Swami Vivikthananda Saraswathy - Speach - pbജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ജയന്തി ആഘോങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബര്‍ 27-ന് കിഴക്കേകോട്ട തീര്‍ത്ഥപാദമണ്ഡപത്തില്‍ നടന്ന ജയന്തി സമ്മേളനം ചിന്മയ മിഷന്‍ കേരളഘടകം പ്രസിഡന്‍റ് സ്വാമി വിവിക്താനന്ദ സരസ്വതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുന്നു. (ശബ്ദരേഖ)

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - സനാതനം