ഖാദിഗ്രാമ വ്യവസായ ബോര്‍ഡ് സംഘടിപ്പിച്ച ക്വിസ് മത്സരം വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി പി.എച്ച് കുര്യന്‍ ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

October 4, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍