ജൂനിയര്‍ റെഡ് ക്രോസ് എറണാകുളം ജില്ല പഠനക്യാമ്പ് ജില്ലവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

October 10, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

RED CROSS-10-10-2013ജൂനിയര്‍ റെഡ് ക്രോസ് എറണാകുളം ജില്ല പഠനക്യാമ്പ് ആലുവ വൈ.എം.സി.എയില്‍ ജില്ലവിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ കെ.ആര്‍.സേതുമാധവന്‍ ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍