ഐഎന്‍എസ് സുനൈനയുടെ കമ്മീഷനിംഗ് ചടങ്ങില്‍ കൊച്ചി നാവിക ആസ്ഥാനത്ത് ഫ്ലാഗ് ആഫീസര്‍ കമാന്‍ഡിംഗ് വൈസ് അഡ്മിറല്‍ സതീഷ് സോണി സുരക്ഷ വിലയിരുത്തുന്നു.

October 17, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

ins-sunayna-function

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍